زمینه مشاوره

بهرام اردهالی وکیل فارسی زبان در هامبورگ
 
بهرام اردهالی در مورد مسائل کیفری, اداری و مد نی مشاوره میدهد. با تجربه یویژه در مسائل اقتصادی و مهاجرت به آلمان, وی در خدمت شما خواهد بود
دفتر وکالت اردهالی در امور زیر مشاوره میدهد
 
ویزا اقامت و تابعیت
اقدام به اخذ ویزای شنگن و یا اعتراض به رد درخواست ویزای شنگن
 اقدام به اخذ ویزا و اقامت از طریق تاسیس شرکت و فعالیت خوداشتغالی در آلمان
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای کاریابی و یا اشتغال به کار در آلمان برای افراد متخصص
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای ادامه تحصیل  در آلمان 
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای پیوست به خانواده
اقدام برای دریافت تابعیت آلمان
 
عمومی مدنی
دعاوی مد نی, وصول مطالبات و خسارات
 
تصادفات و رانندگی
تسویه خسارات با بیمه راندگی 
غرامت آسیب‌دیدگی