دفتر حقوقی اردهالی

بهرام اردهالی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی فارسی زبان در آلمان
 
خدمات حقوقی در امور
ویزا اقامت و تابعیت
تصادفات و رانندگی
عمومی مدنی
تجارت و شرکتها

 

خوش آمدید

به دفتر حقوقی اردهالی در هامبورگ

Ihr Weg zu uns

Von unserem Büro in Hamburg, betreuen wir Kunden in verschiedene Nationen. Kontaktieren Sie uns gerne via Telefon oder E-Mail.

Geschäftszeiten

دوشنبه - پنجشنبه ۱۸- ۸

۸ - ۱۶ جمعه

روزهای شنبه و یکشنبه بسته

تلفن، فکس و پست الکترونیکی

۰۰۴۹ ۴۰ ۶۳۸۶۵۱۲ . :تلفن

۰۰۴۹ ۴۰ ۶۳۸۶۵۱۲ ۱ :فکس

kanzlei@ardehali.de